RSS Feed

Uzņēmumu un profesionālo skolu pārstāvji papildina zināšanas par darba vidē balstītu mācību ieviešanu

Sācies otrais mācību cikls Erasmus+ KA3 projektam „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)”, kas paredzēts uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu darba vidē balstītu mācību vadītājiem.

2018. gada aprīlī tika aizsākts mācību cikls Latvijas Dzelzceļa mācību centrā. Dzelzceļa nozares speciālisti apguva praktiskas metodes un pedagoģiskus paņēmienus, kā sniegt atbalstu audzēknim darba vidē balstītās (DVB) mācībās un kā veidot sadarbību starp izglītības iestādi un uzņēmumu DVB mācību organizēšanā.

Dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju gūt jaunas zināšanas un apmainīties pieredzē ar citiem kolēģiem.

Dalībnieki ne tikai apguva jaunas zināšanas un prasmes, bet arī piedalījās izpētes procesā, kuru rīkoja Somijas Jiveskiles universitātes pētnieki. Izpētes procesa mērķis bija noskaidrot kopīgu mācību ietekmi uz procesa kvalitāti, kā arī stiprināt skolas un uzņēmuma sadarbību.

Šogad tiek plānoti vēl 11 semināri Rīgā un reģionos. Semināros piedalīsies dažādu DVB mācību vadītāji no skolām un uzņēmumiem.

Projekta mērķis ir atbalstīt darba vidē balstītu mācību ieviešanu Baltijas valstīs, izmēģinot jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs, un tas tiek īstenots no 2017. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. janvārim.

Sīkāk lasīt šeit.

Avots: IZM

20.04.2018.

error: Content is protected !!