RSS Feed

Pieņemti grozījumi Profesionālās izglītības likumā (19.04.2012.)

19. aprīlī (2012) Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Grozījumi attiecas uz profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem, kas turpmāk būs: profesionālā pamatskola, arodskola, profesionālā vidusskola, tehnikums un koledža.

Saskaņā ar likuma grozījumiem turpmāk arī biedrības varēs darboties kā profesionālās izglītības iestādes un, tāpat kā citas profesionālās izglītības iestādes, tās varēs pretendēt uz valsts mērķdotācijām. Likuma grozījumos ietverta arī kārtība, kādā tiek piešķirts, atteikts vai anulēts profesionālās izglītības kompetences centru statuss.

Jaunie likuma grozījumi paredz valdībai pienākumu noteikt profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādi ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto prasmju novērtēšanai. Profesionālās izglītības likuma grozījumi nosaka arī profesionālās pamatizglītības ieguves ilgumu programmās audzēkņiem ar garīgās attīstības traucējumiem, t.i., ne vairāk kā trīs gadi.

Profesionālās izglītības likuma teksts ir pieejams šeit.

Avots: IZM

30.04.2012.

error: Content is protected !!