RSS Feed

Ministru kabinets atbalsta papildus ieguldījumu profesionālajā izglītībā (8.05.2012.)

8. maijā (2012) Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas plānu ieguldīt papildus 62 miljonus latu Eiropas Savienības fondu finansējumu profesionālajā izglītībā un zinātnē. Tas ir līdz šim lielākais un mērķtiecīgākais ieguldījums Latvijas profesionālās izglītības attīstībā.

Apstiprinātais finansējums paredzēts vairākiem pasākumiem. Pirmkārt, 31 miljons latu papildus finansējums aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektiem ļaus pilnībā modernizēt un nostiprināt līdz pat desmit Eiropas līmeņa profesionālās izglītības kompetences centrus, kas nodrošinās augsta līmeņa un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību. Līdz ar to kopā profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā tiks ieguldīti aptuveni 100 miljoni latu Eiropas Savienības fondu finansējuma.

Otrkārt, saskaņā ar jauniešu bezdarba mazināšanas rīcības plānu saņemts Eiropas Komisijas un valdības atbalsts papildu finansējuma piešķiršanai 4,3 miljonu latu apmērā aktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”. Līdz ar to, sākot ar 2012.gada rudeni, būs iespējams uzņemt daudz lielāku audzēkņu skaitu 1-1,5 gadīgajās profesionālās izglītības programmās, iesaistot izglītībā arī bezdarbniekus ar zemu izglītības līmeni.

Treškārt, 2 miljoni latu tiks ieguldīti aktivitātē „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā”, lai jau 2013.gadā atjaunotu karjeras izglītības pasākumu ieviešanu visā Latvijā.

Pārējais papildu finansējums tiks novirzīts aktivitātēm „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, „Zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”.

Avots: IZM

9.05.2012.

error: Content is protected !!