RSS Feed

Vēl 2000 jaunieši varēs iegūt profesionālo kvalifikāciju 1-1,5 gada laikā (4.09.2012.)

04.09.2012. valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz novirzīt Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs esošo brīvo pieejamo publisko finansējumu 2 985 935 latu apmērā, t.i., līdzekļi, kas nav izmantoti jau apstiprināto projektu īstenošanai. Šie līdzekļi tiks izmantoti ESF apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrajai atlases kārtai.

Līdz ar to valdības apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr.922 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otro projekta iesnieguma atlases kārtu”” (28.09.2010.) jauniešu atbalstam pieejamo finansējumu palielina no 4 152 131 latiem līdz 7 138 066 latiem.

Šis papildus finansējums dos iespēju vēl 2000 jauniešiem viena līdz pusotra gada laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju, tādējādi mazinot jauniešu bezdarba risku un sociālo atstumtību, paplašināt atbalstāmo jauniešu mērķa grupu, nosakot to vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kā arī papildus nosakot, ka viena no mērķa grupām var būt arī jaunieši ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, bet kuri vismaz vienu gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nav bijuši darba ņēmēji vai pašnodarbinātie.

Finansējums papildus nodrošinās mērķstipendiju piešķiršanu jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei – no 50 līdz 80 latiem mēnesī, atkarībā no audzēkņu sekmēm (vidēji 70 latu mēnesī).

Avots: VIAA

5.09.2012.

error: Content is protected !!