RSS Feed

Valdība apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”. Noteikumi nosaka tās profesionālās kvalifikācijas pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves, kurās ar noteikumu spēkā stāšanos kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Pavisam Ministra kabineta noteikumos iekļautas 59 profesionālās kvalifikācijas.

Noteikumi stāsies spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Ar Ministru kabinetā apstiprināto profesionālo kvalifikāciju sarakstu var iepazīties šeit.

 

Avots: MK

10.05.2016.

error: Content is protected !!