RSS Feed

Latvijas normatīvajos aktos nostiprina nozaru ekspertu padomju darbību

2016.gada 15. jūlijā valdība apstiprināja nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtību, tādejādi, ar ārējo normatīvo aktu starpniecību nodrošinot to funkcijas, tiesības un darbību ilgtermiņā.

Noteikumi paredz, ka Padomes sastāvā ir nozares darba devēju organizāciju, arodbiedrību un to apvienību, nozares profesionālo organizāciju, kā arī attiecīgo ministriju deleģēti pārstāvji. Atbilstoši attiecīgās padomes kompetencē esošo jautājumu specifikai padomes sastāvā tiek iesaistīti arī publisko personu (tai skaitā valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu un izglītības iestāžu vai to dibinātāju) pārstāvji un citi nozares eksperti.

Cita starpā noteikumos minēts, ka nozares darba devēju organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji veido ne mazāk par pusi no attiecīgās padomes sastāva. Lēmumu par padomes izveidošanu vai likvidāciju pieņem Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk – sadarbības apakšpadome).

Sadarbības apakšpadome apstiprinās attiecīgās nozares ekspertu padomes nolikumu, institucionālo pārstāvniecību un sastāvu.

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

18.08.2016.

error: Content is protected !!