RSS Feed

Pasākumi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo bērnu un jauniešu skaita samazināšanai

2016.gada 12. jūlijā Ministru kabinets pieņēma Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumus.

Noteikumi nosaka, kādi nepieciešamie preventīvie un intervences pasākumi turpmāk tiks īstenoti, lai Latvijā samazinātu bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šim mērķim kopumā plānoti nepilni EUR 40 milj., no kuriem ESF līdzfinansējums ir EUR 33,8 milj., bet valsts līdzfinansējums – EUR 5,97 milj..

Projektu no 2017.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 31. decembrim īstenos Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm, kā prioritāti nosakot profesionālās izglītības kompetences centru iesaisti projektā.

Tiek plānots, ka projekta ietvaros 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu būs izveidots un turpmāk patstāvīgi nodrošināts sistēmisks atbalsts priekšlaicīgi mācību pārtraukušo riska grupas skolēniem un audzēkņiem.

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

18.08.2016.

error: Content is protected !!