RSS Feed

Profesijas apguve Jauniešu garantijas ietvaros turpināsies līdz 2023.gadam

2017.gada augustā Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, lai turpinātu nodrošināt iespēju jauniešiem viena vai pusotra gada laikā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, tādējādi veicinot šo jauniešu konkurētspēju un ilgtermiņa iesaisti darba tirgū.

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas nav nodarbināti un nemācās, turpināsies mācību atbalsts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ES struktūrfondu projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, kura termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim.

Savukārt, jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kas ir nodarbināti, mācību atbalsts būs pieejams VIAA uzsāktajā ES struktūrfondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot iespēju pieteikties mācību uzsākšanai jau 2017.gada septembrī.

Informatīvais ziņojums “Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā” un Ministru kabineta protokollēmums (16.08.2017.) pieejami šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr.207 (28.04.2015. ar grozījumiem 29.08.2017.) “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” pieejami šeit.

 

Avots: MK

06.09.2017.

error: Content is protected !!