RSS Feed

Samazina pedagoģisko zināšanu prasības DVB mācību vadītājiem uzņēmumos

2017.gada 12. septembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus 2016.gada 15. jūlija noteikumos Nr.484 „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības“, ar kuriem tiek precizētas pedagoģisko zināšanu prasības darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītājiem uzņēmumos.

Pedagoģiskās kompetences viņi tagad varēs iegūt ne tikai pedagogiem paredzētā 72 stundu programmā, bet arī īsākā, tieši DVB mācību vadītājiem paredzētā izglītības programmā 32 akadēmisko stundu apjomā.
Modelis šādai specializētai izglītības programmai DVB vadītājiem uzņēmumos ir izstrādāts Erasmus+ starptautiskajā projektā “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)”, kura partneris ir Latvijas Darba devēju konfederācija. Nepieciešamību saīsināt un konkretizēt pedagoģisko programmu uzņēmumu DVB mācību vadītājiem ir apliecinājusi arī līdzšinējā Latvijas DVB pilotprojektu pieredze un Vācijas – Baltijas tirdzniecības kameras pieredze, īstenojot mācības vairāku uzņēmumu darbiniekiem pēc Vācijas parauga.

Grozījumi šajos MK noteikumos atliek prasību piemērošanu par pedagoģisko kompetenci DVB mācību vadītājiem uzņēmumos līdz 2019.gada 1. janvārim. Līdz šim laikam viņiem ir tiesības vadīt DVB mācības arī tad, ja pedagoģiskās kompetences apguve ir tikai uzsākta. Līdz ar to grozījumi veicinās uzņēmumu plašāku iesaistīšanos DVB mācībās.
Grozījumi stājās spēkā 2017. gada 19. septembrī.

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.484 „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības“, var iepazīties šeit.

Plašāk par Erasmus+ projektu „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” lasīt šeit.

 

Avots: MK

20.09.2017.

error: Content is protected !!