RSS Feed

Profesionālās izglītības standartos tiek iekļauti moduļi un mācīšanās rezultāti

2017.gada 19. septembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu“, iekļaujot tajos regulējumu par moduļiem un mācīšanās rezultātiem.

Lasīt vairāk »Nosaka modulārās profesionālās izglītības vispārējo regulējumu

2017.gada 22. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, ar kuriem tiek noteikts modulārās profesionālās izglītības vispārējais regulējums.
Grozījumi definē, ka modulis ir profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa. Moduļa pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju un kompetenču kopums.

Lasīt vairāk »error: Content is protected !!