RSS Feed

Sākas mācības profesionālās izglītības skolotājiem projekta „Droša skola – drošs darbs” ietvaros

Projekts „Droša skola – drošs darbs” tiek īstenots jau otro gadu. Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir profesionālās izglītības iestāžu darbinieku un praktisko mācību priekšmetu skolotāju izglītošana drošas mācību un darba vides darba aizsardzības jautājumos, jo skolotāji ir atbildīgi par jauniešu sagatavošanos profesionālam un praktiskam darbam ražošanas uzņēmumos.

Lasīt vairāk »Pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājiem „Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!”

Godinot Latvijas Republiku 95.gadadienā, kura tiks atzīmēta 2013.gadā, šajā 2012./2013. mācību gadā tiks rīkots nacionāla mēroga pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un skolotājiem „Es Tavu vārdu piesaucu, Latvija!”. Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā.

Lasīt vairāk »Skolotājus aicina pieteikties uz semināru „eTwinning rīki un sadarbības projekti profesionālajās izglītības iestādēs” Austrijā (20.-22.06.2012.)

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros aicina profesionālo skolu skolotājus līdz 13. maijam pieteikties kontaktu veidošanas semināram, kas notiks 2012.gada 20.-22. jūnijā, Vīnē.

Lasīt vairāk »Newer Entries »

error: Content is protected !!