RSS Feed

Pieņemti MK noteikumi, kas nodrošinās profesionālās izglītības atbilstību EKI prasībām

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.2. specifisko atbalsta mērķi „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.

Lasīt vairāk »Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tiek apspriestas profesionālās izglītības strukturālās reformas

2016.gada 15. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par strukturālo reformu īstenošanas gaitu profesionālajā izglītībā un turpmākajiem soļiem to īstenošanā.

Lasīt vairāk »Noslēdzies projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai

26. novembrī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā konference, kas bija veltīta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” noslēgumam. Projekta laikā, kas ilga piecus gadus, ir izveidots stabils pamats profesionālās izglītības tālākai attīstībai, kvalitātei un prestižam.

Lasīt vairāk »Turpināsies vērienīga profesionālās izglītības iestāžu modernizācija

2015.gada 24.februārī Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai”.

Lasīt vairāk »Apstiprināta profesionālā izglītība darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

2014.gada 2. septembrī Ministru kabinets apstiprināja ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē Latvijai piešķirto ESF, ERAF un Kohēzijas fonda finansējumu. Latvijai kopumā pieejami 4,418 miljardi eiro, ieskaitot Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējumu 29 miljonus eiro.

Lasīt vairāk »Vēl 2000 jaunieši varēs iegūt profesionālo kvalifikāciju 1-1,5 gada laikā (4.09.2012.)

04.09.2012. valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz novirzīt Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs esošo brīvo pieejamo publisko finansējumu 2 985 935 latu apmērā, t.i., līdzekļi, kas nav izmantoti jau apstiprināto projektu īstenošanai. Šie līdzekļi tiks izmantoti ESF apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrajai atlases kārtai.

Lasīt vairāk »ESF projekta ietvaros izstrādāti 14 nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras (2012)

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kura koordinē Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (01.12.2010.-30.11.2013.), ir publicējusi projektā izveidotos četrpadsmit nozaru aprakstus un nozaru kvalifikācijas struktūras.

Lasīt vairāk »Valdība atbalsta Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra „Jelgavas Amatniecības vidusskola” modernizāciju (12.06.2012)

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu tīkla līdzsvarotu reģionālo attīstību, 12. jūnijā (2012), valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu uzņemties vēl papildu virssaistības 13 miljonu latu apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajā aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”.

Lasīt vairāk »Ministru kabinets atbalsta papildus ieguldījumu profesionālajā izglītībā (8.05.2012.)

8. maijā (2012) Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas plānu ieguldīt papildus 62 miljonus latu Eiropas Savienības fondu finansējumu profesionālajā izglītībā un zinātnē. Tas ir līdz šim lielākais un mērķtiecīgākais ieguldījums Latvijas profesionālās izglītības attīstībā.

Lasīt vairāk »Konference „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā” (19.01.2012)

2012.gada 19. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”, kas notiks Radisson Blu Hotel Latvija (Elizabetes ielā 55) Rīgā.

Lasīt vairāk »Newer Entries »

error: Content is protected !!