RSS Feed

Ministru kabineta apbalvojumus saņem jauno profesionāļu konkursa „WorldSkills 2015” uzvarētāji

23. decembrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma sveica pasaulē lielākā un prestižākā jauno profesionāļu meistarības konkursa WorldSkills 2015 laureātus, pasniedzot izcilākajiem konkursa dalībniekiem un speciālistiem, kuri viņus sagatavoja, Ministru kabineta Diplomus. WorldSkills 2015 laureāti un speciālisti saņēma arī valdības piešķirtās naudas balvas 5 600 eiro apmērā.

Lasīt vairāk »Turpinās darba vidē balstītu mācību īstenošanas pilnveide

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas tiek apgūtas profesionālās izglītības iestādē. Šī mācību forma ir Eiropas Savienībā atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkni iesaistīties profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »Turpināsies vērienīga profesionālās izglītības iestāžu modernizācija

2015.gada 24.februārī Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai”.

Lasīt vairāk »Valdība apbalvo „EuroSkills 2014” uzvarētājus un viņu skolotājus

2014.gada 15. decembrī Ministru kabinets apstiprināja apbalvojumu – Ministru kabineta diplumu un naudas balvu – piešķiršanu tiem Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņim un jaunajiem profesionāļiem, kuri guva panākumus starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursa „EuroSkills 2014”. Apbalvojumus saņems arī uzvarētāju skolotāji, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties starptautiskajam meistarības konkursam.

Lasīt vairāk »Izveidoti divi jauni profesionālās izglītības kompetences centri

2014.gada oktobrī un novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu divām profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai un Valmieras Profesionālajai vidusskolai.

Lasīt vairāk »Par starptautiskiem sasniegumiem apbalvos arī profesionālās izglības audzēkņus un viņu skolotājus

Līdz šim Ministru kabineta (MK) Diplomu varēja saņemt audzēkņi un skolēni (un pedagogi) par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šāds apbalvojums turpmāk tiks piešķirts arī profesionālās izglītības audzēkņiem un absolventiem par gūtajiem sasniegumiem starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos, kā arī augstākās izglītības iestāžu studējošajiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās.

Lasīt vairāk »Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »IZM informē par paveikto profesionālās izglītības strukturālajās reformās (19.08.2014.)

2014.gada 19. augustā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam”.

Lasīt vairāk »Valdība atbalsta profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas otro kārtu (22.01.2013.)

2013.gada 22. janvārī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”.

Lasīt vairāk »Izstrādātas 2012./2013.m.g. centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” (30.08.2011.) 20.punktu Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis 2012./2013.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas 62 profesionālām kvalifikācijām.

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »

error: Content is protected !!